Ralph

Ralph er populært i England og også en del brukt i USA. Illustrasjonsfoto: iStock