Per

Per er blant de mest brukte navnene i befolkningen, og nesten alle ved navn Per har navnet som del av dobbeltnavn. Illustrasjonsfoto: iStock