Penny

Penny er populært i Sverige, og i bruk i England og USA nå, men foreløpig lite brukt i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock