Pær

Navnet skrives som oftest Pär, men skrevet med norske bokstaver blir det Pær. Illustrasjonsfoto: iStock