Ove

Ove ble særlig brukt midt på 1900-tallet. Illustrasjonsfoto: iStock