Ottar

Ottar var særlig mye brukt tidlig på 1900-tallet. Illustrasjonsfoto: iStock