Hjem Osmund Osmund

Osmund

Navnet Osmund betyr gudebeskytter. Illustrasjonsfoto: iStock