Olena

Varianten Alena har samme bakgrunn på russisk. Alena er også kortform for Aleksandra på russisk og for Magdalena på tsjekkisk. Alina, som også ligner, er variant av det tyske Adelheid i flere øst-europeiske land. De norske og danske Oline og norske Olina er laget av Ole og Ola, med opphav i Olav. Illustrasjonsfoto: iStock