Olaug

Olaug var særlig mye brukt i tiden rundt 1920. Illustrasjonsfoto: iStock