Hjem Øivind Øivind

Øivind

Øivind er en mindre brukt variant av Øyvind, og passer godt inn i trenden med å hente fram igjen gamle norske og nordiske navn. Illustrasjonsfoto: iStock