Odny

Odny er en klart mindre brukt variant av Oddny. Illustrasjonsfoto: iStock