Njord

Njord er fint å velge både på grunn av betydning og fordi det har lang nordisk tradisjon. Illustrasjonsfoto: iStock