Narve

Narve er et gammelt nordisk navn som kan være fint å bruke nå. Illustrasjonsfoto: iStock