Mira

Mira er populært i Sverige og USA. Illustrasjonsfoto: iStock