Mår

Mår er et dyrenavn, slik som blant annet Bjørn og Jerv også er det. Illustrasjonsfoto: iStock