Mali

Mali er også i bruk som etternavn. Ved inngangen til 2019 var det 9 med Mali som etternavn i Norge. Opphavet til etternavnet er ukjent, men det fins i flere land, blant annet flere i Sverige (38 pr. 31.12.18) og Finland (124 pr. 11.3.19) og Nederland (153 i 2007) enn i Norge, og få i Danmark (3 pr. 1.1.19). På nederlandsk har etternavnet opphav i ord for noen som fraktet gods. Illustrasjonsfoto: iStock