Magna

Magna var en del i bruk for vel 100 år siden og kan dermed være fint å hente fram igjen nå. Illustrasjonsfoto: iStock