Mads

Mads har lenge vært populært i Danmark, mens Mats er vanligste skrivemåte av navnet i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock