Lycke

Lycke er en svensk form, men Lykke er likevel mer brukt enn Lycke i Sverige. Illustrasjonsfoto: iStock