Lussi

Lussi kan oppleves som en fornorsket variant av Lucy. Illustrasjonsfoto: iStock