Luke

Luke er populært i England og USA, og muligens litt på vei opp i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock