Lovis

Lovis er brukt til både gutter/menn og jenter/kvinner i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock