Løve

Løve kan ha flere opphav, ett er dyret løve. Illustrasjonsfoto: iStock