Lloyd

Navnet Floyd, som også er både etternavn og fornavn, er blitt til som engelsk variant. Det har blitt slik av to grunner. Skrivemåten med to l-er var fremmed. Og Fl ble en måte å gjengi at uttalen av dobbel l på walisisk ikke er vanlig l, men en ustemt l, noe som kan ligne uttale av hl. Illustrasjonsfoto: iStock