Lily

Lily er engelsk skrivemåte. I Norge er Lilly vanligere. Illustrasjonsfoto: iStock