Lilla

Lilla inneholder mange av lydene vi finner i populære navn for tiden, men er lite eller ikke brukt til barn nå. Illusrasjonsfoto: iStock