Lila

Lila er populært i Frankrike og mye brukt i England og USA også. Illustrasjonsfoto: iStock