Lias

Lias er kortform av populære Elias, og kan godt komme til å øke i årene framover. Foreløpig er navnet lite brukt i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock