Lasse

Lasse ble særlig mye brukt rundt 1990. Illustrasjonsfoto: iStock