Laila

Laila var særlig populært rundt 1940. Illustrasjonsfoto: iStock