Kinga

Kinga er litt brukt i Norge, mest blant polske innvandrere. Illustrasjonsfoto: iStock