Kato

Kato er langt mindre brukt enn skrivemåten Cato i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock