Karin

Karin har vært mye brukt i Sverige, på samme måten som varianten Kari i Norge og Karen i Danmark. Illustrasjonsfoto: iStock