Julie

Julie
Mange kjenner Julie fra Shakespeares Romeo og Julie. Illustrasjonsfoto: iStock