Jørg

Jørg er mindre brukt enn Jørgen i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock