Joel

Joel har vært ganske lite brukt i Norge, men er mye brukt i andre land. Navnet har økt noe i bruk i Norge de siste årene. Illustrasjonsfoto: iStock