Jimmy

Jimmy er populært i England og USA, og også en del brukt i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock