Jarl

Jarl var særlig brukt til barn på 1930-tallet og noen tiår framover. Illustrasjonsfoto: iStock