Jacob

I befolkningen i Norge er Jakob nesten dobbelt så vanlig som Jacob. Også til nyfødte er skrivemåten med k vanligst. På engelsk velges oftest Jacob med c. Illustrasjonsfoto: iStock
Jacob
Jacob