Isack

Kjært navn har mange skrivemåter? Det gjelder i hvert fall for navnet som kan skrives på et utall av måter – blant annet Isak, Isaac, Isac, Isack og Isaq. Illustrasjonsfoto: iStock