Irja

Irja har russisk og finsk opphav. Illustrasjonsfoto: iStock