Ilse

Ilse er populært i Sverige, men foreløpig lite brukt til barn i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock