Idris

Idris er også navn på en emir (leder) som grunnla et dynasti som styrte Marokko fra 700- til 900-tallet, og som var etterkommer etter profeten Muhammad. Dette siste er sentralt for navnets popularitet. Idris var knyttet til sjiaislam (som i utgangspunktet var ledet av Muhammads etterkommere), til forskjell fra sunniislam (som i utgangspunktet valgte ledere).  I dag er det teologiske forskjeller, og sunniislam er den klart største gruppen. Illustrasjonsfoto: iStock