Hilde

Hilde var særlig populært i årene rundt 1970. Illustrasjonsfoto: iStock