Hjem Heikki Heikki

Heikki

Heikki er finsk form av tyske navn. Navnet tilsvarer Henrik på norsk. Illustrasjonsfoto: iStock