Hana

Formen Hana er langt mindre brukt i Norge enn Hanna og Hannah. Illustrasjonsfoto: iStock