Guro

Guro er i ferd med å bli et lite brukt navn til barn nå. Illustrasjonsfoto: iStock