Gry

Gry var populært på 1960-tallet, men har gått mer eller mindre ut av bruk på 2000-tallet. Illustrasjonsfoto: iStock