Gala

Gala er populært i Spania, men knapt i bruk i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock