Freya

I Norge er Frøya den vanligste skrivemåten av navnet, men på engelsk er det Freya som er klart mest brukt. Illustrasjonsfoto: iStock